: 2019
- -
4   


: 22
: 146


   
1 deBuff [8] 2 50
2 [7] 0 20
3 serg528 [12] 14 18
4 koro [12] 0 12
5 [8] 6 6
6 Chort [12] 0 5
7 [7] 0 1
8 ------ [6] 0 0
9 -Stranger- [10] 0 0
10 -- [14] 0 0
11 -- [5] 0 0
12 --- [5] 0 0
13 Divna [6] 0 0
14 FantomOfTheOpera [5] 0 0
15 GAMA [12] 0 0
16 KPOT B HOCKAX [6] 0 0
17 Klopa [3] 0 0
18 Lelyushka [12] 0 0
19 Orochimaru Sama [8] 0 0
20 Sbomb [13] 0 0
21 Vesta75 [12] 0 0
22 _Athena_ [7] 0 0
23 booch [12] 0 0
24 karabzol [12] 0 0
25 shyrik007 [6] 0 0
26 sssm [11] 0 0
27 svk10 [12] 0 0
28 the_cHeM0daN [6] 0 0
29 vidyn [6] 0 0
30 [10] 0 0
31 [7] 0 0
32 [4] 0 0
33 _23 [5] 0 0
34 79 [9] 0 0
35 [13] 0 0
36 [7] 0 0
37 [12] 0 0
38 [13] 0 0
39 __ [8] 0 0
40 [14] 0 0
41 [12] 0 0
42 - [4] 0 0
43 [13] 0 0
44 [14] 0 0
45 [9] 0 0
46 - [5] 0 0
47 [12] 0 0
48 [13] 0 0


   
1 -Kleg- [9] 48
2 __ [6] 12
3 -- [6] 12
4 TORBRAND [7] 12
5 _ [6] 12
6 [8] 14
7 M Morgan [9] 12
8 maximuss [10] 14
9 [7] 0
10 [7] 6
11 _ [12] 4
12 [11] 0
13 -Argentum- [4] 0
14 -- [8] 0
15 - - [9] 0
16 EXTREMALYA [7] 0
17 Flaevey [9] 0
18 HTDIN [7] 0
19 Iskorka [8] 0
20 Kvark [8] 0
21 LaDyNaty [10] 0
22 Shaxid [7] 0
23 White Rhino [8] 0
24 ZeaLoT [11] 0
25 __ [7] 0
26 banditka_s [7] 0
27 hexenjager [7] 0
28 kuvalda2 [11] 0
29 lord of souls [10] 0
30 mozart [6] 0
31 yaki da [10] 0
32 3 [9] 0
33 [9] 0
34 [7] 0
35 [9] 0
36 0 [6] 0
37 [5] 0
38 [9] 0
39 [10] 0
40 [11] 0
41 - [9] 0
42 [12] 0